درب مابین ورودی سالن، نما سازی دیوارها
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
رختکن ترک
۱۳۹۵/۰۹/۰۶

درب ورودی اتاق خواب